COMPASS BOX GREAT KING STREET MARRYING CASK SHERRY

Cher amoureux des spiritueux

Nous vous remercions pour l’achat de notre pack dégustation 15e anniversaire ainsi que pour la visite sur notre page. Nous espérons que vous prendrez beaucoup de plaisir à découvrir cette sélection très spéciale de 24 spiritueux.

Beste spirit liefhebber

Hartelijk dank voor de aankoop van uw 15th anniversary tasting pack en voor uw bezoek aan onze pagina. We wensen u veel plezier met de ontdekkingstocht van deze selectie van 24 bijzondere spirits.

Compass Box Great King Street Marrying Cask Sherry

John Glaser, l’homme derrière Compass Box, aime à le dire: n’importe qui peut embouteiller un fût de single malt. C’est le master blender qui possède le vrai savoir-faire. Le plaisir qu’il éprouve est le seul facteur qui compte pour John Glaser lorsqu’il crée ses assemblages. Tout est assemblé ‘au nez’. De plus, aucun instrument électronique n’intervient dans la création de ses produits. ‘Faire’ un whisky qui aura de la prestance et de l’équilibre est l’objectif ultime de John Glaser. Pour y parvenir, il sélectionne les meilleurs single malts et single grains. Cependant, il va au-delà d’un embouteilleur indépendant ‘standard’, car il les mélange ensemble, créant son propre nouveau whisky avec ses propres émotions. Cette histoire est en contradiction avec l’idée fausse selon laquelle seuls les single malts sont de haute qualité. A notre avis, cette référence transcende bien des single malts, c’est bien de l’émotion dans un verre.

Compass Box Great King Street Marrying Cask Sherry

John Glaser, de man achter Compass Box, zegt het graag: eender wie kan een vat single malt bottelen. Het is de blender die de echte know-how bezit. Het plezier dat hij ervaart is de enige factor die voor John Glaser belang heeft als hij zijn assemblages creëert. Alles wordt samengesteld ‘met de neus’. Verder komt geen enkel elektronisch instrument tussen in het ontstaan van zijn producten. Een whisky ‘maken’ die volheid en balans zal hebben, is het ultieme doel van John Glaser. Om daartoe te komen, selecteert hij de beste single malts en single grains. Hij gaat echter verder dan een ‘standaard’ onafhankelijke bottelaar, aangezien hij hen met mekaar mengt, en zo zelf een nieuwe whisky maakt die eigen emoties met zich meebrengt. Dit verhaal staat haaks op de misvatting dat enkel single malts van hoogstaande kwaliteit zijn. Deze referentie overstijgt naar onze mening vele single malts, het is inderdaad een stukje emotie in het glas.


Caractéristiques

WhiskyCompass Box Great King Street Marrying Cask Sherry
ABV49%
CatégorieBlend, non-tourbé
Type de fûtMarrying cask
Âge/
CouleurNaturelle, non-chill filtered
DisponibilitéEdition limitée embouteillée exclusivement pour The Nectar.

Karakteristieken

WhiskyCompass Box Great King Street Marrying Cask Sherry
ABV49%
CategorieBlend, niet geturfd
VattypeMarrying cask
Leeftijd/
KleurNatuurlijke kleur, non-chill filtered
BeschikbaarheidGelimiteerde editie exclusief gebotteld voor The Nectar.

Compass Box Great King Street Marrying Cask Sherry

Cette référence a été spécialement sélectionnée et mise en bouteille pour The Nectar. Il s’agit d’un blended Scotch whisky spécifique, une édition limitée basée sur la composition du Compass Box Great King Street Artist (une référence de la gamme standard Compass Box, récemment rebaptisée Compass Box Artist Blend) qui a été transféré dans un sherry butt ayant contenu Linkwood ( 500 litres) pour y mûrir encore 12 mois. L’objectif est de mélanger patiemment les différents whiskies en un ensemble harmonieux, tandis que l’influence supplémentaire d’un fût de sherry apporte à l’ensemble une complexité supplémentaire. Subtil, complexe et versatile, le tout mis en bouteille à 49%.

Compass Box Great King Street Marrying Cask Sherry

Deze referentie werd speciaal geselecteerd door en gebotteld voor The Nectar. Het gaat over een specifieke blended Scotch whisky, een gelimiteerde editie gebaseerd op de compositie van de Compass Box Great King Street Artist (een referentie uit het standaardgamma van Compass Box die recentelijk is omgedoopt tot Compass Box Artist Blend) die werd overgezet in een Linkwood sherry butt (500 liter) om daar nog 12 maanden verder te rijpen. Het doel is om de verschillende whisky’s geduldig tot een harmonieus geheel te blenden terwijl de extra invloed van een sherryvat het geheel extra complexiteit brengt. Subtiel, complex en veelzijdig, geniet van deze botteling op 49%.

Notes de dégustation

NezDe la pêche, mûre et au sirop, une fine note terreuse et végétale avec un complément de cacao en poudre
BoucheSoyeuse, crémeuse, avec du praliné et une douce touche d'abricot sec
FinaleL'abricot se développe harmonieusement avec une touche de moka et de noisettes torréfiées

Proefnotities

NeusPerzik, bosbessen met siroop, een fijne aardse en vegetale hint afgetopt met cacaopoeder
MondZijdezacht mondgevoel, romig, met praliné en een zachte toets van gedroogde abrikoos
AfdronkDe abrikoos ontwikkelt zich in harmonie met een hint van mokka en geroosterde noten

Le label Compass Box

John Glaser, l’homme derrière Compass Box nous rappelle avec le temps avoir travaillé dans l’industrie du vin avant d’entrer dans le monde du whisky. Peut-être que cette expérience explique sa propre approche innovante de la scène du whisky. John a également une immense connaissance des types de bois, de la manière de combiner différents types de fûts et de la façon de traiter les fûts pour obtenir différentes nuances de goût dans le whisky en cours de maturation. C’est par exemple un expert (n’hésitez pas à dire un pionnier) dans l’expérimentation du ‘grillage’ des barriques.

Sa façon de concevoir le whisky surprend sans cesse le monde du Scotch, qui suit généralement un mode opératoire plus académique. Il y a quelques années, John a été rappelé à l’ordre par la SWA (Scotch Whisky Association). La raison en était une trop grande transparence sur le contenu exact de ses diverses créations (âge, noms de distillerie des spiritueux, type de fût, pourcentages de whisky dans la recette,…), alors qu’on observe justement une demande continue pour plus d’informations et de transparence de la part du consommateur sur les produits qu’il achète!

Au-delà de cette polémique, Compass Box bouscule bel et bien le monde de l’assemblage traditionnel dans ses fondements par une approche véritablement artisanale. C’est, sans aucun doute, la clé du plaisir que Compass box entend procurer au passionné à chacune de ses créations. Pour ce faire, Glaser va bien plus loin que le négociant moyen dans la sélection de ses single malts et single grains. En assemblant ces spiritueux, il s’engage non seulement à élaborer un nouveau whisky mais à y créer une émotion jusque-là totalement inconnue.

Het label Compass Box

John Glaser, de man achter Compass Box, herinnert ons er te gepasten tijde aan eerst in de wijnindustrie gewerkt te hebben alvorens de whisky wereld binnen te treden. Misschien verklaart deze ervaring wel zijn geheel eigen, vernieuwende kijk op de whisky scene. John heeft verder een immense kennis over de types hout, hoe verschillende houtsoorten te combineren en hoe het hout van de vaten te bewerken om verschillende smaaknuances in de rijpende whisky te bekomen. Zo is hij bijvoorbeeld een expert (zeg gerust zelfs pionier) in het experimenteren met de  ‘toasting’ van vaten.

Zijn manier om whisky te ontwerpen verrast onophoudelijk de Scotch wereld die over het algemeen een meer academische strekking volgt. Zo werd John enkele jaren geleden alweer op het matje geroepen door de SWA (Scotch Whisky Association). Aanleiding hiertoe was een te grote transparantie over de exacte inhoud van verschillende van zijn creaties (leeftijd, distilleerderijnamen van de spirits, type vat, whiskypercentages in het recept,…), en dat uitgerekend tijdens een periode van aanhoudende vraag naar meer info van de consument uit over de producten die hij tot zich neemt!

Afgezien van deze controverse laat Compass Box inderdaad de wereld van de traditionele assemblage op zijn grondvesten daveren door een werkelijk artisanale aanpak. Dit is, zonder enige twijfel, de sleutel tot het plezier dat Compass box met elk van haar creaties aan de liefhebber wil verschaffen. Hiervoor gaat Glaser veel verder dan de gemiddelde handelaar in de selectie van zijn single malts en single grains. Hij engageert zich om tijdens het assembleren van deze eau de vie niet enkel een nieuwe whisky te ontwikkelen maar bovenop een voorheen totaal ongekende emotie los te weken.